Προτάσεις για τη μελλοντική ανάπτυξη του δήμου Αρχαίας Ολυμπίας

Η παρουσίαση του πρώην προέδρου του συλλόγου κ. Παπακωνσταντίνου Δημοσθένη με προτάσεις για τη μελλοντική ανάπτυξη του δήμου Αρχαίας Ολυμπίας.