Οι κοινωνικές επιχειρήσεις ως εργαλείο ανάπτυξης

Η παρουσίαση του πρώην προέδρου του συλλόγου κ. Παπακωνσταντίνου Δημοσθένη σχετικά με την κοινωνική επιχειρηματικότητα.