Εμπειρίες από την προσπάθεια ανάδειξης των καταρρακτών της Νεμούτας

Η παρουσίαση του κ. Σιάκουλη Νίκου σχετικά με τις εμπειρίες του από την προσπάθεια ανάδειξης των καταρρακτών της Νεμούτας.