Δήμος Ολυμπίων: Η ίδρυση και η ιστορική πορεία (Βασικά Στοιχεία)

Το φυλλάδιο με τα βασικά στοιχεία της ιστορικής πορείας του δήμου Ολυμπίων, που μοιράστηκε στην εκδήλωση.